Şirket Danışmanlığı

Anasayfa » Şirket Danışmanlığı

Şirket Danışmanlığı (Yönetim Danışmanlığı) Nedir ?

Şirket danışmanlığı; bağımsız bir veya birden fazla alanda geniş tecrübeleri olan kişi veya kişilerin firma, kurum veya kuruluşlara (küçük veya büyük, eski veya yeni) iyileştirme, değişim, gelişim gibi konularda tecrübelerini kullanarak, tavsiyelerinin uygulanması için araştırmalar yapması, değerlendirmesi, yöntemler geliştirmesi, danışanlarına avantaj sağlaması için yapılan tüm çalışmalardır.

Bir başka deyişle;
Bağımsız, bilgili, deneyimli kişi veya kişiler tarafından kamu, kurum, kişi veya örgütlere strateji, yönetim, denetim, eğitim, sorun çözümleri, işletme içi ve dışı etkin yapı oluşturma, değişim, gelişim politikalarının tasarlanması ve gerçekleştirilmesini sağlayan hizmetler bütünüdür.

Nerde ve ne zaman uygulanabilir?

Kriz, afet sonrası, ortaklık yapısı değiştiğinde, alınan siyasi kararlardan sonra, aile şirketlerinde profesyonel yapıya geçişte, yönetim değişikliğinde, ekonomik yapılanmalarda, yeni tesis kuruluşlarında, büyüme, markalaşma çalışmalarında, kurumsallaşma kaçınılmaz olduğunda, denetimlerde çıkan uygunsuzlukların kapatılmasında, rakip ve küresel baskılar arttığında, değişim kararı alındığında, yenilenme süreçlerinde, müşteri memnuniyetsizliklerinin giderilmesinde vb. durumlarda şirket danışmanlığı hedefe giden en kısa ve sürdürülebilir yolu tayin etmekte önemli rol oynamaktadır.

Kısaca Şirket Danışmanlığı Süreçleri

• Öncelikli olarak veri toplama döneminde işveren, ortak, yönetici, personel, tedarikçi, müşteri şikayetleri,
   öneri vb. bilgileri alan danışman, bir yandan işletmeyi diğer yandan süreçleri izler. (Bu süreci hastasına
   check-up yapan bir doktorun muayene ve testlerden oluşan “tanı” süreci ile betimleyebiliriz.)
• Ortaya çıkan sonuçlar detaylı olarak raporlanır.
• Rapor firma veya kurum yöneticileri tarafından tartışılır.
• Tartışmalar sonucunda bulgular üzerinde anlaşılır.
• Şirket danışmanlığı sürecince danışman daha sonra bu bulguların çözümü için araştırmalar yaparak
   firma hedeflerini de yakalayarak çözüm alternatifleri üretir.
• Ortaya çıkan bulgular ve çözüm alternatifleri yeniden yöneticiler ile tartışmaya açılır. Uzlaşılmış olan bu
   süreçlerden sonra uygulama yöntemleri, zamanları, bütçeleri ve kadro atamaları yapılır.
• Firma veya kurumun bildiği veya bilmediği neredeyse tüm sorunlar çözüm yöntemleri ile birlikte belirlenmiş,
   planlanmış ve projelendirilmiş olur.

Neden Adba Danışmanlık?

Firmamız kurulduğu günden bu yana paket program mantığı ile değil her firma ve kuruma özel çözümler üretmeye odaklamıştır. Bu alanda başarılar yakalamış, farklı firma, kurum ve sektörlerde şirket danışmanlığı ve aile şirketlerinde kurumsallaşma faaliyetleri göstermiştir. Adba Danışmanlık 15 yılı aşkın tecrübesi ile çalışma ve çözüm zenginliği elde etmiş, böylece yaratıcı çözümler üretebildiği gibi uygun fiyat politikaları da geliştirebilmiştir.

Şirket Danışmanı Nitelikleri

Tecrübeli, vizyonu olan, özgüveni yüksek, empati kurabilen, motivasyonu yüksek, algıları ve sezgileri güçlü, risk veya krizleri yönetebilen, organizasyon ve planlama yeteneği olan, paylaşım duyguları gelişmiş, iyi eğitimli, eğitim verebilen, değerlendiren ve karar verebilen, iletişim ve ikna becerileri gelişmiş, İstatistik toplayabilen ve kullanabilen, analitik bakabilen, yaratıcı, fikir üretebilen, okumayı ve araştırmayı seven, inisiyatif kullanabilen, güven veren-alan, dengeli ve tutarlı, raporlama yapabilen, anlaşılır olan (kısa ve öz) sunum yeteneği olan, dikkatli, odaklanabilen, önyargısız, profesyonel, soğukkanlı, dinlemeyi bilen, kararlı ve istikrarlı vb.

Danışman nasıl çalışır?

  • Haftada 1 gün (4-8 saat)
  • Normal şartlarda 1 danışman
  • Gerekli görüldüğünde 2 danışman
  • Yoğun çalışma programlarında 3 danışman veya ekip-takım-grup vb. atamalar yapılır.

Not; Danışmanlık Hizmetleri Adam/Gün üzerinden değerlendirilir ve ücretlendirilir.