Denetim Hizmetleri

Anasayfa » Denetim Hizmetleri

Denetim Hizmetleri

Denetim hizmetleri konusunda Adba Danışmanlık kurulmuş olduğu 2006 yılından bu yana ISO 9001 çalışmalarının yapılandırılması ve sistemlerin kurulmasına önderlik etmesi sebebi ile iç denetim süreçlerinin içindedir. Danışmanlık vermiş olduğu firma ve kurumların denetim süreçlerini senaryo eder, dokümanlarını hazırlar, prosedürlerini ve talimatlarını yazar, gerekli eğitimleri verir.

AVM ve Tekstil Zincirlerinde Denetim Hizmetleri

Adba Danışmanlık 2008 yılına geldiğimizde avm’lerin, tekstil zincirlerinin çoğalması ile bu alanda faaliyet gösteren firma ve markaların zincir mağaza denetimlerini haberli ve habersiz olarak aşağıdaki bazı başlıklar altında gerçekleştirmeye başlamıştır.

• Personel performansı ve memnuniyeti.
• Müşteri memnuniyeti.
• Mağaza düzeni, raf ve vitrin takibi.
• Temizlik, ısı, ışık, ses, güvenlik, ergonomi, havalandırma, verimlilik vb. alanlarının takipsiz ve kontrolsüz bırakılmaması.

 Yukarıda bir kısmına değinilen konularda, belirli periyotlarda denetimler gerçekleştirmekte ve raporlamaktadır.

Gıda Zincirlerinde Denetim Hizmetleri

Adba Danışmanlık 2011 yılında projeksiyonuna gıda alanında faaliyet gösteren zincir firma ve markaları da eklemiş ve bu alanda faaliyet gösteren büyüme veya artış eğiliminde olan firma ve markaların şube ve franchise’larının;

• Hijyen sanitasyon
• Personel performansı ve memnuniyeti
• Müşteri memnuniyeti
• Mağaza düzeni, raf takibi, ısı, ışık, ses, havalandırma, verimlilik vb.

Alanlarda haberli-habersiz denetimlerini üstlenmektedir. Aynı zamanda bu zincirlerin yurt içi, yurt dışı mağaza ve fabrikalarının denetimlerini belirli periyotlarda gerçekleştirmekte ve düzenli olarak raporlamaktadır.

Maaliyet İyileştirme

Adba Danışmanlık bu alandaki çalışmalarını daha da güçlendirmek için 2014 yılında bu tip denetimlerde süreç ve personel artışının getirdiği yükselen maliyetleri azaltmaya yönelik  denetim programları tasarlamaya başlamıştır. Yazılımlarını ve aplikasyonlarını da üstlenerek pratik, ekonomik ve daha hızlı gerçekleştirilmesini sağlamıştır. Bu sayede danışanlarının ağırlaşan denetim maliyetlerini ve süreçlerini kolaylaştırmaktadır.

Mali & Hukuki Denetimler

2016 yılına gelindiğinde ise yeminli mali müşavir çözüm ortağı ile mali denetimleri de bünyesine katarak bu alanda hizmet vermeye başlamıştır. Ayrıca çalışmalarına hukuki denetimleri de ekleyerek, yine çözüm ortağı bir hukuk firması ile ilgili denetimleri gerçekleştirebilir hale gelmiştir.

2020 yılına girdiğimiz şu günlerde ortaya çıkan korona virüs salgını ile birlikte denetimlerin hayati önem taşıdığını üzülerek görmekteyiz. Doğal olarak bu alanda çalışmalar başlatıp (gerekirse güvenlik ayağını da içine alacak şekilde) sadece insan hayatı için değil firma ve kurumların da ayakta kalabilmelerine katkı sağlamak ve sağlık alanında da denetimler yapmayı sadece ticari değil sosyal sorumluluk anlamında görev olarak görüyoruz.