YÖNETİM DANIŞMANLIĞINA NE ZAMAN İHTİYAÇ DUYULUR?

09.02.2023
19

İşletmeler büyümelerini sürdürürken, performanslarını geliştirebilmeleri, karlılığı artırmaları ve şirket yönetimini sistematik hale getirebilmeleri için stratejik adımlara, bu ihtiyacın karşılanması için kararlı yönetime
ve işletmeye yol gösterecek bir rehbere ihtiyaç duyarlar bu rehberin diğer bir adı da;  yönetim danışmanıdır.

Yönetim danışmanı hizmet verdiği firma ve kurumlarda bilgi ve deneyimlerini profesyonel koşullarla aktaran, stratejik adımların doğruya en yakın şekilde atılmasını sağlayan, birden fazla alanda inovatif gelişimlerin alt yapısını oluşturabilme becerisine sahip kişidir.

Yönetim danışmanı firma veya kurumda yapacağı çeşitli mülakat, gözlem, inceleme yöntemleri ile analiz ederek tanı koyar, tedavi yöntemleri geliştirir, bununla da kalmaz hayata geçirilmesi için gerekli planlama ve koordinasyonları oluşturur aynı zamanda aksiyon alınmasını sağlar. 

Firma ve kurumlar maalesef bu değerli çalışmalara ancak rüzgârın ters döndüğü durumlarda ihtiyaç duyarlar
Bu durumlardan bazıları ise şunlardır;

 • Kurulum, gelişim, büyüme, küçülme, birleşme gibi değişim süreçlerinde,
 • Sürdürülebilirlik, küreselleşme, kurumsallaşma, esneklik, akışkan sistem ihtiyacı vb. artık karşılanamıyorsa,
 • İnovatif ürün geliştirme yerine, deneme yanılma sarmalı ve kayıplarından kurtulmak isteniyorsa,
 • Kriz-Risk yönetimi bilinmiyor veya gerektiği gibi uygulanamıyorsa,
 • Global uygulamalarda, yapısal değişikliklerde, yerel ve küresel rakiplerin hızına yetişilemiyorsa,
 • Artık fikir üretilemiyor, sorun çözülemiyor, işletme körlüğünden çıkılamıyorsa,
 • Reaktif uygulamalardan proaktif uygulamalara geçmek isteniyorsa,
 • Özgüven eksikliği veya fazlalığının yarattığı dengesizlikler giderilemiyorsa,
 • Firma imajını düzeltmek, yeniden tasarlamak, öne plana çıkarmak gibi marka bazlı çalışmalarda,
 • İsteyerek veya istemeyerek sosyal uygulamalardan uzaklaşıp firma kurum yalnızlaştığında,
 • Kayıplar, fireler, maliyet artışları, savurganlık vs. ciddi boyutlara ulaştığında,
 • Stoklar doğru yönetilemeyip, atıl kaynaklar değerlendirilmek istenildiğinde
 • Tercih edilir, çalışılabilir, her adayın çalışmak isteyebileceği bir kurum olma hedeflendiğinde,
 • Önemli bir müşteri-pazar kaybedildiğinde veya müşteri şikâyetleri azaltılmak istenildiğinde,
 • Arama konferansı, çalıştay, prodüktivite, yeni proje üretiminde veya saha uygulamalarında,
 • Biz olduk artık, amatör ligden çıkıp profesyonel ligde oynamak istiyoruz sesleri dillendiğinde,
 • Finans yönetimi artık kontrol edilemez boyuta ulaştığında & resmi destek ihtiyaçlarında,
 • Ürün-Sistem belgelendirme, veri toplama-işleme, test, analiz, istatistik, anket, tescil-patent ihtiyaçlarında,

Eğer durum buysa doğru hedeflere, doğru rotada, doğru zamanda götürebilecek bir rehber ile çalışmanın zamanı gelmiş hatta geçiyor demektir. Bu dönemler şirketlerin bazen farkında olmadıkları bazen farkında olsalar bile engel olamadıkları sürüklenme dönemleridir. Adba danışmanlık tamda bu alanlar için yola çıkmış, firma ve kurumların kalite, sistem, büyüme kurumsallaşma veya küreselleşme yolculuklarında onlara engin tecrübelere sahip uzmanları, mühendisleri, koçları, danışmanları ile hizmet vermeyi ilke edinmiş becerikli, güvenilir, daimi rehberiniz olmayı amaçlamıştır.