Yönetim Danışmanlığı Hizmeti Alan Şirketlerde Büyüme

06.03.2023
20

İşletmelerde doğru zamanda doğru iş potansiyeli yakalandığında satış ve karlılıkta büyüme hızlı bir şekilde gerçekleşecektir. Fakat bu dönemde hızla büyüyen bir durum daha vardır ki o da riskler, sistem ihtiyacı ve plansızlıklar. İşkörlüğü ve iş yoğunluğu ile mücadele eden çalışma süresi içerisinde bu düzeni sağlayabilmek çok da kolay olmamaktadır. İşte tam da bu sırada yönetim danışmanlığına ihtiyaç duyulacaktır.


Bugün önemli iş hacimlerine sahip firmaların yöneticileri, küçük bir üretim ile başladıkları markalaşma sürecinde, hızlı bir büyüme ile karşı karşıya kaldıklarını dile getirirler. Fikir sahiplerinin yoğun çalışmaları, özverileri ve azimleri kısa zamanda sonuç verir. Peşpeşe satış potansiyelleri oluşur, departmanlara alel acele ilgili kişiler alınır, işbölümleri kendiliğinden oluşur, sorumluluklar artar, süreç büyür, kontrol zorlaşır. Yönetimin bu süreci kontrol altına alıp, krizleri fırsatlara çevirerek sağlıklı bir büyüme sürecine evrilmesi gerekmektedir. Bu aşamada yönetim danışmanına ihtiyaç vardır.


Yönetim Danışmanlığı Hizmeti Alan Şirketlerde Büyüme

Yönetim danışmanı ile yola devam etmeye karar verildiğinde, danışmanlar işletmede ilk analizi ortaya koyduktan sonra bir planlama ve yol haritası belirleyecektir. Bu yol haritasında kademe kademe tüm departmanların sorunları ve çözümleri belirlenecek , iş görevlerinin doğru bir hiyerarşide ve doğru bir yapılanmada yeniden düzenlenmesi sağlanacaktır. İnsan kaynakları, üretim, mali işler, pazarlama, satış, ihracat, ithalat, lojistik gibi tüm bölümler denetlenebilir, ölçülebilir ve geliştirilebilir hale gelecektir.


Yönetim danışmanlığı ile yola devam eden firmalar, kaoslarla baş etmek yerine çalışanlarının kariyerlerinde daha güçlü adımlar atmak için yatırımlar planlayacak, geleceği önceden modelleyip hedeflerine daha kısa sürede ulaşabilecektir. Çünkü firma bilişim sistemlerinden, finansal kaynaklarına, üretim hacminden satış performansına kadar birçok konuda yönetim danışmanlığının sektörde yıllardır edindiği bilgi ve tecrübelerden faydalanmaktadır.