Pandemi Sonrası Normalleşme Süreci

26.05.2020
617

Pandemi Sonrası Hayat

Yaklaşık 2 aydır İçinde bulunduğumuz bu belirsiz ve zor zamanlar az da olsa yerini kontrollü günlere bırakmaya başladı. Hazırlıksız yakalandığımız bu dönemde ülkelerin, işletme/kurumların, vatandaşların ve sağlık gruplarının nasıl tavırlar içinde olduğunu hep birlikte izledik. Fakat pandemi sonrası süreç belki de geride bıraktığımız zamandan çok daha önemli ve kalıcı olacak.

Bizler bu süreçte neler yapmalıyız?

Bundan sonraki zamanda yaşanabilecek başka bir pandemi sürecine hazırlıklı olması veya bu bir hata ise benzer hataların yaşanmaması için önlemler alması gereken insanlar da bu pandemi sürecinden ders çıkarmasını bilenler olacaktır. Her birey kendi önlemlerini almak veya alınmış önlemlere katkı sağlamak zorunda kalacak. Bizim buradan çıkardığımız sonuç ise önümüzdeki pandemi sonrası yeni dönem için değerli fikirler veya projeler üretmek olmalıdır.

Denetim Kurumları ve Danışmanlık Firmalarına Düşen Görevler.

Adba Danışmanlık’ın da içinde bulunduğu danışmanlık faaliyetleri kapsamında, işletme sistemleri kurulumu, belgelendirme, eğitim, denetim faaliyetleri aslında ‘Profesyonel Süreç Yönetimi’ olarak nitelendirilebilir. Buradan referansla normalleşme sürecinde, yeniden açılması planlanan sektörlere yönelik aşamalı olarak yeni, hızlı ve pandemiye karşı korumalı bir sistem kurulabilir. Kurulacak bu sistem için pratik eğitimler verilmeli, akredite kurumlar tarafından belgelendirilmeli ve belirli periyotlarda profesyonel denetçiler ile denetlenmelidir. Ancak asla aceleye getirilmemeli ve rant ortamı yaratılmamalıdır.

Pandemi Sonrası Süreç İçin Doğru Çalışma Gruplarının Oluşturulması.

Pandemi sonrası sistemin nasıl kurulacağı oluşturulacak çalışma grupları ile hızla yapılandırılabilir. Buradaki amaç ekonomik, mantıklı ve pratik uygulama değişiklikleri ile firmaların yeniden tasarlanmasıdır. İşverenler, yöneticiler, çalışanlar ve müşterilerin bilgilendirilmeleri ve firma/kurumların mutlak ve periyodik olarak denetlenmeleri esas alınmalıdır.

Çalışma Grupları Kimlerden Oluşmalıdır?

Bahsi geçen tüm uygulamalar için oluşturulacak yeni bir “normalleşme kurulu” ile ele alınması, olabildiğince tüm detayları ile tasarlanması gerekir. Bu kurul üyeleri, bakanlıklardan bazı uzmanlar (sağlık, gıda-tarım, iç işleri, dış işleri, ticaret, sanayi ve teknoloji, turizm, spor, vb.), TSE, üniversiteler, medya organizasyonları, iş dünyasından bazı temsilciler, uzman hekimler ve danışmanlardan oluşabilir. Ardından pandemi için alınan önlemlerin her kesim tarafından rahat bir şekilde anlaşılabilmesi için animasyon ve sunumlar ile televizyon ve internetten tanıtımlar yapılabilir.

  • Tüm bu süreçte dikkat çeken en önemli hususlar; bu çalışmalar için işverenlerin çok iyi bilgilendirilmesi gerekliliği, ekonomik olması ve her gelir dağılımına göre ücretlendirilebilmesidir.
  • Sonuç olarak tüm bu çalışmalara, Adba Danışmanlık ve/veya yetkin danışmanlık firmaları ihtiyaç halinde bu çalışmalara başkanlık ya da rehberlik edebilir.