Belgelendirme Danışmanlığı

Anasayfa » Belgelendirme Danışmanlığı

BELGELENDİRME

Üretilen bir ürünün, verilen bir hizmetin ve bunların ortaya çıkış sistemlerinin, otoriteler tarafından belirlenmiş standartlara uygunluğunun bağımsız *akredite kurumlar tarafından denetlenmesi sonucu aldığı yazılı onaydır.
* Akreditasyon, ulusal veya uluslararası kuruluşlar tarafından muayene ve belgelendirme kuruluşlarının ulusal ve uluslararası kabul görmüş teknik kriterlere göre değerlendirilmesi, yeterliliğinin onaylanması ve düzenli aralıklarla denetlenmesidir.

10 Adımda Belgelendirme Süreci

 1. Firma veya kuruluş tabi olduğu standardı satın alır
 2. Standardın gereklerinin yerine getirilmesi için danışmana karar verir
 3. Kendisine uygun olan (akredite) belgelendirme firmasını seçer
 4. Yönetim veya kalite temsilcileri atanır-yayınlanır
 5. Standartlara özel bilgilendirme ve uygulama eğitimler alınır
 6. Doküman veya programlar yardımıyla sistemler kurulur
 7. İç denetimler, prosedürler anketler vs. ler oluşturulur veya değerlendirilir
 8. Tüm süreçler hazırlandığında belgelendirme firması denetlemeyi gerçekleştirir
 9. Standartlar yerine getirildiyse firma veya kurum belge almayı hak eder
 10. Uygunluğun sürekliliği için ara denetim sistemine tabi olur

Belgelendirme Türleri

 1. Ürün belgelendirme
 2. Sistem Belgelendirme
 3. Hizmet Belgelendirme

Bu Belgelerden Bazıları

ISO 9001, ISO 22000, ISO 13485, ISO 16949, ISO 14001, ISO 18001, ISO 45001, ISO 27001, ISO 28000, ISO 26262, ISO 22716, ISO 10002, ISO 31000, ISO 50001, ISO 17020, ISO 22301, ISO 20000, ISO 39001, ISO 15224, ISO 29990, ISO 13811, ISO 13001, IRIS (ISO/TS22163), FSSC, IFS, BRC, ISSUE, BRC-LOP, TSE, GLOBALGAP, CE, ATES, SEVESO, SEDEX, NADCAP, FMEA, TISAX, SCC, OEKO TEX, CMDCAS, SPA, APQP-PAPP, VDI, HAZOP, vb.

Bu belgelere duyulan ihtiyaç

 Genellikle işletme ve kurumlar ancak bir zorunluluk, mevzuat, yaptırım vb. baskıları hissettiklerinde bu tip belgelere ihtiyaç duyarlar. Bahsi geçen belgeler işletmeler için bazen can suyu bazen de can simidi görevi görmektedir. Uzun vadeli iş planlarına sahip olmayan firmalar müşterileri dayatmadan, mevzuat değişmeden veya işini kaybetme noktasına gelmeden belgelendirme hususunda harekete geçmiyor.

 Sistem prosedür gibi yapılandırmalar işletme veya kurumların, kuruluş aşamasından itibaren edinmesi, anlaması gereken uygulamalardır. Firmanın belirli konularda belgelendirilmesi tüm aşamaları anlama, listeleme, işaretleme, ölçme, kontrol etme, iyileştirme, koruma, geliştirme, onaylama vb. farkındalık süreçlerinden oluşur.

Tüm dünyanın korona virüs ile savaştığı şu karanlık günlerde sistem kurma, sürdürülebilirlik, iş planı, risk analizi, disipline olma vb. kavramların ne kadar önemli olduğunu daha iyi anlıyoruz.